Olsztyn ,
Warmia i Mazury

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
kowalczyk memorium
Z przykrością żegnamy wielkiego sportowca, mistrza olimpijskiego i legendę polskiego jeździectwa Jana Kowalczyka...
 
Zarząd Warmińsko Mazurskiego Związku Jeździeckiego, zawodnicy, działacze cała Rodzina Jeździecka naszego Zwiazku.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W związku ze zbliżającymi się zawodami informujemy zawodników o obowiązku rejestracji/przedłużenia licencji w PZJ/WZJ.
 
Należy pamiętać że WZJ ma 14 dni na rejestrację oraz przedłużenie licencji, a jedynym źródłem weryfikacji przez sędziego jest baza ARTEMOR.
 
Poniżej wyciąg z PRZEPISÓW OGÓLNYCH .

 

Artykuł 14 NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  1. 1. Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji, warunkującej udział w zawodach, ponosi zawodnik, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego - osoba go reprezentująca - rodzic, opiekun prawny lub osoba przez nich upoważniona.
  2. 2. Jedynym źródłem, potwierdzającym posiadanie licencji zawodnika i konia, odznaki jeździeckiej oraz potwierdzającym posiadany przez zawodnika stopień uprawnień jest zestawienie licencji i odznak, dostępne na oficjalnej stronie internetowej PZJ.
  1. 3. Zawodnik, przed każdym planowanym startem w zawodach, ma obowiązek sprawdzenia na oficjalnej stronie internetowej PZJ, czy licencje jego (wraz z posiadanym stopniem uprawnień) i koni figurują we właściwych zestawieniach.
  2. 4. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZJ/WZJ oraz zawodnik Kadry Narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie. Obowiązek ubezpieczenia, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem PZJ/WZJ, a w przypadku zawodnika Kadry Narodowej - na PZJ.
  3. 5. Szef ekipy zobowiązany jest, po przyjeździe na zawody, pod rygorem niedopuszczenia zawodnika lub konia do startu w zawodach, przedstawić sędziemu głównemu lub osobie przez niego delegowanej:

5.1. Dokumenty zawodnika:

5.1.1. Orzeczenie lekarskie, o ile nie widnieje w bazie publikowanej na oficjalnej stronie internetowej PZJ;

 zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZJ/WZJ jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie,

 minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określa, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, a także zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego,

 orzeczenia lekarskie wydane na podstawie obowiązujących przepisów pozostają ważne przez okres na jaki zostały wydane.

  1. 6. Nieprzedstawienie dokumentów wymienionych powyżej powoduje niedopuszczenie do startu zawodnika lub konia, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa.
  2. 7. Sędzia dokonuje weryfikacji licencji i stopnia uprawnień sportowych zawodnika, licencji konia na podstawie danych z bazy, publikowanej na oficjalnej stronie internetowej PZJ.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Prosimy kluby/stowarzyszenia o przesyłanie potwierdzenia przelewu za składkę członkowską na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l celem przedłużenia licencji w systemie ARTEMOR, bez przedłużenia licencji klubu nie można przedłużyć licencji zawodnikom zrzeszonym w danym klubie.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nieoficjalny Ranking Halowego Pucharu Warmiii i Mazur 2019/2020

logo ekwador

 

Kategoria KUCE do 131 cm

Zawodnik Klub I Elim II Elim III Elim IV Elim V Elim Suma
Agata Dąbrowska KS AZS UWM Olsztyn 10 10 10     30
Marianna Pupiałło PKJ Bracia Romanowscy 8 9 9     26
Aleksandra Zalewska bpk   8 7     15
Dominika Koper JKS U Robsonów   7 8     15
Dominika Obrębska KJ Stajnia Szyldak 9         9
               

 

 

Kategoria KUCE 149

Zawodnik Klub I Elim II Elim III Elim IV Elim V Elim Suma
Lena Czeszejko-Sochacka JKS U Robsonów 10 10 10     30
Agata Dąbrowska KS AZS UWM Olsztyn 9 6 9     24
Magdalena Fras KJ Stajnia Szyldak 6 5 6     17
Maraianna Pupiałło PKJ Bracia Romanowscy 5 7 4     16
Karolina Szostawicka Polish Pony Club 7 4       11
Jakub Mroczek Polish Pony Club   9       9
Jesika Neukirch Polish Pony Club 8         8
Jesika Neukirch Stajnia Koniuszewo      7     7
Sandra Górnicka bpk         5
Dominika Obrębska KJ Stajnia Szyldak 4         4
Zuzanna Gilla Sopocki KJ   3       3
Kornelia Piątek Stajnia Ząbrowiec     3     3
               

                                                                                             

Kategoria Junior

Zawodnik Klub I Elim II Elim III Elim IV Elim V Elim Suma
Lena Maruszak KS AZS UWM Olsztyn 5 9 7     21
Magdalena Dąbrowska KS AZS UWM Olsztyn  7 8     19
Monika Michalak bpk  8 6 5     19
Weronika Wilczewska bpk    7     16
Julia Błaszczak bpk  10         10
Ewa Wikalińska bpk   10       10
Lena Olszekiewicz KJ Aldragho Piaseczno      10     10
Oliwia Kaszubowska Sopocki KJ 9         9
Weronika Winkler KJ Żarnowo  6        8
Aleksandra Czerska KJ Just Riding Kilelce     8     8
Arina Gorbacheva Rosja     6     6
Anastasiia Yarmolyuk Rosja    4        4
 Iga Pieczkowska  KS UWM Olsztyn    3        3
               

 

Kategoria Senior

Zawodnik Klub I Elim II Elim III Elim IV Elim V Elim Suma
Paulina Tomaszewska JKS U Robsonów 9 10       19 
Weronika Wilczewska bpk   9 10      19
Miłosz Adach KJ Aprav    6      15
Kamila Bejnar KS AZS UWM Olsztyn 8    4      12
Raimonda Samusyte Nemuno zirgynas  10          10
Anna Kopcych PKJ Bracia Romanowscy  6 3       9
Maria Belova Rosja    8 1      9
Zuzanna Nadolny-Zawadowicz KJ Aprav     8     8
Robert Wilczewski SKJ Beckersport Raszyn 7         7
               

 

Link do źródła