Olsztyn ,
Warmia i Mazury

Komisja

Zawodników którzy uczestniczyli w tegorocznych Misrzostwach prosimy o przesłanie e-maila z danymi na adres zarządu celem wypłacenia nagrody.
 
W tytule:
Imię Nazwisko Nagroda MWIM 2018
W treści:
Imię Nazwisko, zajęte miejsce w danej kategorii, numer rachunku bankowego