Olsztyn ,
Warmia i Mazury

Dofinansowania

 
DOFINANSOWANIA ORAZ NAGRODY UCHWALONE PRZEZ ZARZĄD WMZJ
NA ROK 2020
 
 Zatwierdzone uchwałą nr. 01/17/12/2019
 
Nagrody:
 
  1. Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (ujeżdżenie, skoki, WKKW) w formie nagrody finansowej 500.-PLN.
  2. Mistrzostwa Polski, Halowe Mistrzostwa Polski oraz Halowy Puchar Polski (dzieci, juniorzy młodsi, juniorzy, młodzi jeźdźcy, seniorzy) do 500.- PLN.
(Nagrody dla zawodnika nie na parę/kategorie)
 
 
Dofinasowania:
 
  1. Dofinansowanie organizacji  Mistrzostw Warmii i Mazur /flo, puchary,szarfy/ 2020 – 2.000.- PLN
  2. Nagrody w kategorii juniorzy, seniorzy – 10.000.- PLN ( w tym kuce, juniorzy młodsi nagrody w formie bonu rzeczowego)