Olsztyn ,
Warmia i Mazury

Start

Super User
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 
logo warminsko mazurskiego zj jpg9
 
Uwagi proszę zgłaszać do 8 marca br. na adres zarządu e-mail.
 
 
Regulamin
 
Kadry Warmińsko Mazurskiego Związku Jeździeckiego Młodzików i Juniorów Młodszych.
Powołanie Zawodników  do kadry następuje na wniosek Komisji Jeździectwa Dziecięcego przy W-MZJ w dwóch kategoriach kuce i konie duże z zastrzeżeniem uchwały nr 1 /KS/2019/E z dnia 15.01.2019 r.  
 
 1. Do kadry W-MZJ mogą zostać powołani zawodnicy reprezentujący kluby zrzeszone w W-MZJ oraz zawodnicy BPK zrzeszeni w W-MZJ lub PZJ zamieszkali na terenie działania W-MZJ.
 2. Podstawą powołania do kadry jest lokata wynikająca z rankingu Młodzików  i Juniorów Młodszych  za poprzedni rok kalendarzowy.
 3. Ranking prowadzony jest na podstawie wyników z zawodów przesłanych do W-MZJ przez sędziego głównego zawodów z zaznaczeniem lokat młodzików   i Juniorów młodszych.
 4. Ranking jest aktualizowany co miesiąc, na początku miesiąca następnego.
 5. Wstępne wyniki rankingu za dany rok są publikowane  na koniec stycznia roku następnego, na dwa tygodnie przed oficjalnym ogłoszeniem wyników – po tym terminie uwagi nie będą uwzględniane.
 6. Do kadry powoływany jest jeździec. Punkty może zdobywać na różnych koniach z zastrzeżeniem kategorii kuce i konie duże. 
 7. Do kadry może być powołany zawodnik w dwóch kategoriach kuce i duże konie.
 8. Zawodnicy którzy nie zostali powołani do kadry, mogą zostać powołani na wniosek trenera kadry zatwierdzony przez Komisję.
 9. Zawodnik powołany do kadry ma obowiązek realizowania założeń szkoleniowych i startowych trenera kadry pod rygorem odwołania z kadry.
 10. Zawodnik kadry otrzymuje emblemat W-MZJ, ma obowiązek noszenia go na stroju konkursowym w okresie powołania na wszystkich zawodach sportowych i po tym okresie nie może się nim posługiwać.
 11. Członek Kadry ma obowiązek dbania o godny wizerunek Kadry oraz W-MZJ
 12. Na wniosek trenera i komisji Jeździectwa Dziecięcego Zarząd W-MZJ odwołuje członka kadry.
Powołanie trenera Kadry następuje na wniosek Komisji Jeździectwa Dziecięcego przy W-MZJ
 1. Trener wraz z komisją ustalają cele oraz cykl szkoleń na dany rok.
 2. Trener za aprobatą komisji i zarządu realizuje wyznaczone zadania.
 3. Trener kadry otrzymuje emblemat W-MZJ, ma obowiązek noszenia go w okresie powołania na wszystkich zawodach sportowych, po tym okresie nie może się nim posługiwać.

 

Ranking

 
I Kuce
Punkty za ukończenie w konkursu –z wynikiem do 3 pkt. karnych lub w konkursie na  styl do 3,5 pkt. karnych
Mnożnik dla kucy i zawodników grupy A1 - 1,25
 

Wysokość konkursu w cm

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Liczba punktów

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

 

Punkty dodatkowe za zajęte miejsce w konkursie
 

Miejsce w konkursie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Liczba punktów

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

Punkty dodatkowe za zajęte miejsca w Mistrzostwach Warmii Mazur i Halowego Pucharu  Warmii i Mazur
 

Miejsce w kwalifikacji końcowej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Liczba punktów

20

15

12

9

7

5

4

3

2

1

II Duże konie
 
Punkty za ukończenie w konkursu – z wynikiem do 3 pkt. karnych lub w konkursie na  styl do 3,5 pkt. karnych
 

Klasa konkursu

LL

L

L1

P

P1

N

N1

C

Liczba punktów

1

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

 

Punkty dodatkowe za zajęte miejsce w konkursie
 
 

Klasa konkursu

LL      Punkty

L/L1  Punkty

P/P1 Punkty

N/N1   Punkty

C         Punkty

Miejsce

1

10

12

14

16

18

2

9

11

13

15

17

3

8

10

12

14

16

4

7

9

11

13

15

5

6

8

10

12

14

6

5

7

9

11

13

7

4

6

8

10

12

8

3

5

7

9

11

9

2

4

6

8

10

10

1

3

5

7

9

 

Punkty dodatkowe za zajęte miejsca w Mistrzostwach Warmii Mazur i Halowego Pucharu  Warmii i Mazur
 

Miejsce w kwalifikacji końcowej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Liczba punktów

20

15

12

9

7

5

4

3

2

1